Rapport från styrelsemötet!

 Under gårdagens styrelsemöte tog IFK Göteborgs styrelse beslut om den strategiska färdriktningen för A-laget och hur vi ska öka andelen spelare från Akademin i A-laget. Vidare beslutades att Mats Gren fullt ut ska fokusera på sporten samt att vi ökar takten när det gäller identitets-, visions- och intäktsfrågor. Allt i syfte att säkerställa att IFK Göteborg förblir ett allsvenskt topplag.

Fortsatt satsning på A-laget
Även med den mindre sänkning av spelarbudgeten som vi antagit inför 2018 har A-laget resurser att vara med i toppen. Utifrån det är styrelsens uttalade mål att IFK Göteborg även framgent ska vara ett allsvenskt topplag.

Så når vi framgång i framtiden
Den optimala spelartruppen för oss kombinerar spetsspelare, kulturbärare och akademispelare. Mats Gren, sportchef, och Jonas Olsson, akademichef, äger ansvaret att förtydliga föreningens sportsliga strategi och se till att den implementeras i såväl Akademi som A-trupp. Den förnyade satsningen på Akademin genom tillsättandet av Jonas Olsson har ett tydligt mål – fler duktiga ungdomar ska ta sista steget från U19 till IFK Göteborgs A-lag.

Fullt fokus på sporten för Mats Gren
IFK Göteborgs styrelse har fullt förtroende för Mats Gren. Vi vill att han ska ha förutsättningar att satsa fullt ut på sporten och kommer därför att avlasta honom från övriga uppgifter. Rekryteringen av en ny klubbdirektör pågår för fullt och tillsvidare har Mats Palmgrens roll utökats.

Dessutom återaktiveras vårt sportråd bestående av Mats Gren, Jonas Olsson och två styrelseledamöter. Även A-lagets tränare deltar i vissa frågor, vilket också syftar till att öka dialogytorna mellan sportchef, Akademi och A-lag.

Mats Gren har fått de ekonomiska ramarna för 2018 och kommer att fortsätta utveckla IFK Göteborgs spelartrupp utifrån dessa. Nyheter gällande nya, förlängda och avslutade spelarkontrakt kommer att meddelas på vår hemsida allt eftersom.

Ökat tempo på identitets- och strategiarbetet
Det identitetsarbete som påbörjades i fjol ska vara godkänt (på strategisk nivå) av styrelsen under juni månad. Därefter ska det omsättas till handlingsplaner som bidrar till att IFK Göteborg får en ökad tydlighet i sitt uppträdande, agerande och kommunikation. Utöver styrelsen deltar Mats Palmgren, kommersiell chef, i den här fasen och han ansvarar också för genomförandet av planerna.

Strategiskt intäktsarbete
Mats Palmgren och styrelseledamoten Andreas Johansson har ansvaret att se över strategin för att skapa nya intäkter. Målet är att fullt ut ta tillvara på det varumärke som IFK Göteborg är och skapa möjligheter till nya och större intäktsströmmar.

Noggrann ekonomisk uppföljning
Kostnadskontroll och en budget i balans är oerhört viktigt för IFK Göteborg. Allt vi beslutar i styrelsen syftar till att kunna uppnå den rambudget som lämnats till årsmötet. Det innebär inte att vi sänker vår sportsliga ambition, men vi kommer att se till att vår offensiv har täckning bakåt.

Medlemsmöten bestämda
Årets två medlemsmöten äger rum 12 september och 5 december. Det förstnämnda är även ett extra årsmöte där vi ska ta upp frågan om nya stadgar och bildandet av en alliansförening till en andra omröstning. Plats och övriga detaljer meddelas senare.

STYRELSEN IFK GÖTEBORG

Kommentera inlägget här :